MENU
Đặt bàn

Liên hệ

Hệ thống nhà hàng Rùa Vàng

  • Rùa vàng truyền thống Việt: 0204.3898.888
  • Vua lẩu Rùa Vàng: 0204.3898.999
  • Ẩm thực Trung Hoa: 0204.3818.888

 

 

loading
02043 818 888 / 0916 884 848
Back to Top